เกาะสะเก็ด เพชรเม็ดงามที่รอการเจียระไน

เกาะสะเก็ด อัญมณีที่รอการเจียรไนย

“เกาะสะเก็ด”  เกาะเล็กๆ ทีมีความสวยงาม  อยู่ห่างจากหาดสุชาดาและหาดทรายทองเพียงไม่กี่กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่บนเกาะประมาณ 30 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่เมื่อในอดีต เกาะสะเก็ดคือเกาะที่ได้รับความนิยมของหมู่นักท่องเที่ยว เพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม   ธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยต้นไม้อันเขียวขจี  ที่โอบล้อมด้วยน้ำทะเลสีคราม เมื่อยามน้ำลดจะเห็นหาดทรายสีขาวยื่นออกไปในทะเลเป็นแนวยาว  นอกจากนี้เกาะสะเก็ดยังมีแนวหินที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยแมลงภู่ หอยจอบและหอยนางรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งปะการังที่มีมากถึง 41 ชนิด และเป็นแหล่งปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

เกาะสะเก็ด อีกหนึ่งความสวยงามของจังหวัดระยองที่รอการพัฒนา

แต่จากการสำรวจในปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำให้พบกว่าบริเวณแนวปะการังรอบเกาะสะเก็ดบางส่วนลดลง….และต้องการการฟื้นฟูเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้อีกมากมาย

แผนที่สถานที่ตั้งเกาะสะเก็ด

ติดตามพวกเรา

Leave your comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.